Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2010 19:38

東屯北崦

盜賊浮生困,
誅求異俗貧。
空村惟見鳥,
落日未逢人。
步壑風吹面,
看松露滴身。
遠山回白首,
戰地有黃塵。

 

Đông Đồn bắc yêm

Đạo tặc phù sinh khốn,
Tru cầu dị tục bần.
Không thôn duy kiến điểu,
Lạc nhật vị phùng nhân.
Bộ hác phong xuy diện,
Khán tùng lộ trích thân.
Viễn sơn hồi bạch thủ,
Chiến địa hữu hoàng trần.

 

Dịch nghĩa

Giặc giã đã làm cuộc sống nổi trôi khốn đốn rồi,
Sách nhiễu tàn bạo còn làm nghèo thêm.
Xóm vắng chỉ thấy chim,
Mặt trời lặn người chưa về.
Đi vào hang gió tạt mặt,
Ngắm thông sương rơi trên mình mẩy.
Quay đầu bạc nhìn vế núi xa,
Thấy bụi vàng nơi chiến địa tung bay.


(Năm 767)

Vì Thành Đô có loạn, Đỗ Phủ đưa gia quyến bỏ thảo đường xuống thuyền tới lánh nạn ở Quỳ châu, ban đầu tạm cư ở Nưỡng Tuyền, được ít lâu giặc giã lan tới thì dời sang Đông Đồn ở phía bắc núi Yêm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Loạn ly đời khổ đã nhiều
Thuế sưu bòn đãi dân nghèo nghèo thêm
Làng không, chỉ có bóng chim
Ánh tà vơ vẩn chẳng tìm thấy ai
Lần khe, mặt nước gió phơi
Nhìn thông, mình ướt sương rơi đầm đìa
Non xanh đầu bạc trông về
Bụi vàng đất trận bốn bề tung bay


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Giặc cướp cuộc đời khổ,
Sách nhiễu dân nghèo thay.
Chỉ thấy chim thôn vắng,
Trời chiều chẳng gặp ai.
Đi bộ gió vả mặt,
Ngắm tùng người sương rơi.
Núi xa quay đầu bạc,
Chiến địa bụi tung trời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sống đã khổ vì giặc,
Sưu thuế khiến nghèo thêm.
Trời chiều người không thấy,
Làng vắng chỉ thấy chim.
Len núi, mặt gió tạt,
Ngắm thông áo sương in.
Núi xa đầu bạc ngóng,
Chiến trường bụi vàng lên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Giặc còn, cuộc sống khổ thay,
Sưu cao thuế nặng khiến nay thêm nghèo.
Chim kêu, làng xóm vắng teo,
Mặt trời sắp lặn, dân nghèo, gặp ai!
Vào hang, gió tạt mặt hoài,
Ngắm thông, sương nhỏ dài dài trên thân.
Ngoảnh đầu bạc, núi xa dần,
Khói vàng chiến địa lần lần bốc cao...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặc giã khiến cuộc đời khốn đốn
Sách nhiễu làm chốn chốn nghèo thêm
Làng không xóm vắng toàn chim
Mặt trời đã lặn người chưa thấy về
Vào hang núi gió tê tái mặt
Ngắm thông xanh sương móc ướt vai
Quay đầu bạc ngó non dài
Bụi vàng chiến địa tung bay mịt mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời