Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2015 06:52

潭州送韋員外迢牧韶州

炎海韶州牧,
風流漢署郎。
分符先令望,
同舍有輝光。
白首多年疾,
秋天昨夜涼。
洞庭無過雁,
書疏莫相忘。

 

Đàm Châu tống Vi viên ngoại Điều mục Thiều Châu

Viêm hải Thiều Châu mục,
Phong lưu Hán thự lang.
Phân phù tiên lệnh vọng,
Đồng xá hữu huy quang.
Bạch thủ đa niên tật,
Thu thiên tạc dạ lương.
Động Đình vô quá nhạn,
Thư sớ mạc tương vong.

 

Dịch nghĩa

Giữ chức mục nơi Thiều Châu gần biển ấm,
Một viên quan nhà Hán sung sướng.
Cờ tiết với ấn được trao trước cho người có uy tín,
Bạn cùng học có được sự vẻ vang.
Đầu bạc, nhiều năm bệnh,
Trời mùa thu đêm qua mát.
Không có nhạn đi qua vùng Động Đình,
Thư từ xin chớ quên gửi cho nhau.


(Năm 769)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Quan Thiều Châu, biển êm,
Quan nhà Hán hớn hở.
Người hiền, trao phân phù,
Bạn học xưa rạng rỡ.
Đầu bạc, bệnh nhiều năm,
Trời thu, đêm qua tỏ.
Nhạn chẳng tới Động Đình
Gửi thư xin hãy nhớ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Làm quan mục Đàm Châu, Thanh Hải,
Thương ông lang này vốn phong lưu.
Chia phù trao trước danh cao,
Quang huy được hưởng bạn nào cũng vui.
Đầu đã bạc thân tôi lắm bệnh,
Trời vào thu đêm lạnh tối qua.
Động Đình nhạn trú tạm mà,
Thư từ đi lại chúng ta giữ đều.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan Thiều Châu gần vùng biển nóng
Chức thư lang nhà Hán đàng hoàng
Trước tiên nhận lệnh lên đường
Bạn cùng nhà cũng dự phần quang huy
Đầu đã bạc thân suy lắm bệnh
Trời vào thu đêm lạnh tối qua
Động Đình không nhạn vào ra
Thư từ xin nhở gửi cho vài dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời