Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2021 13:32, số lượt xem: 37

Ông khác chi ai một kiếp người
Ăn no thì ị, chán thì chơi
Dầu không danh lợi, tài ghen mệnh
Cũng có văn chương, vốn để đời
Khi láo, khi lơ đôi nét chữ
Lúc buồn, lúc tủi mấy vần thơ
Khinh người nên muốn ra thằng cuội
Mà ả Hằng Nga chẳng gọi mời

Sài Gòn, 14/3/2015