Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/11/2020 14:12, số lượt xem: 90

Há chẳng phong lưu bậc nhất nhì
Nghĩ mình, mình kém cái chi chi
Trăm đường phong nguyệt nhiêu vần hoạ?
Một bụng văn chương mấy kẻ bì?
Khát rượu say giùm chum giả dối
Đói lòng ăn đỡ hạt lương tri
Đấy nho, đây hẳn nho bằng đấy
Thế thái bao dăm tớ cũng vì

Sài Gòn, 7/11/2014