Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/01/2021 11:38, số lượt xem: 45

Đã trót nghêu ngao nửa cuộc đời
Chân hoài mòn mỏi bước rong chơi
Nẻo xa muôn dặm in vài dấu
Thơ viết trăm năm sót mấy lời
Cũng mặt, cũng mày sờ sững đó
Mà tài, mà tuổi cứ chơi vơi
Khen câu “bảy thước thân nam tử”
Tủi kiếp làm trai giữa đất trời

Sài Gòn, 4/1/2017