Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/11/2020 08:17, số lượt xem: 69

Trời sinh ta ắt hiểu lòng ta
Nghĩ đến mà đau nát ruột rà
Bảy thước tung hoành thân thế hỡi?
Một vài câu chữ bút nghiên a?
Tiếc vì hương sắc hoa rơi lệ
Khóc bởi công danh tuổi gọi già
Nặng gánh ba sinh trần thế mãi
Cho buồn khoé mắt hạt châu sa

Sài Gòn, 24/11/2016