Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/04/2021 09:12, số lượt xem: 28

Tóc xanh chưa đến độ phai màu
Lún phún khinh đời vuốt sợi râu
Dãi nắng dầm mưa trời biết mặt
Uống trăng ăn gió rượu tiêu sầu
Hồi đầu Cực Lạc dăm kinh kệ?
Quá bộ Linh Tiêu mấy nhịp cầu?
Ai bảo tớ ngông, ngông tớ chịu
Văn thần, bút thánh ị vài câu

Sài Gòn, 02/4/2018