Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2020 12:01, số lượt xem: 77

Vẫn muốn ngông nghênh một chữ “cuồng”!!!
Mặc người nào rắn với nào buông
Tham si nhẵn mặt hay lèn thói
Ái ố quen tay thích giở tuồng
Ướm hỏi trò đời đâu thẳng méo
Thưa rằng thế sự chẳng tròn vuông
Nắng mưa bao phủ đời trần tục
Lại muốn vay chùa mấy nhịp chuông

Sài Gòn, 21/11/2013