Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2020 11:58, số lượt xem: 73

Cánh gió ru đêm tiếng mặn mòi
Mình buồn, mình biết với mình thôi
Khóc giùm sương phủ hoa rơi lệ
Tiếc đến thơ phai bút cạn ngòi
Cây cỏ âu sầu đàn dế dạo
Phố phường hiu hắt ngọn đèn soi
Ai còn thức mãi làm chi nhỉ?
Chợt giấc nghe như vỡ mộng rồi

Sài Gòn, 21/11/2016