Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2020 14:57, số lượt xem: 59

Nửa kiếp dương trần ngán ngẩm ghê
Cơm đời chát miệng rõ nhiêu khê
Đêm nằm chợt giấc, ngày quên bữa
Sáng bước ra đi, tối lại về
Mắt tục sao phân điều phải trái
Thân phàm khó thoát chuyện khen chê
Này này sỏi đá cho mình hỏi!
... Hỏi gánh trăm năm có nặng nề

Sài Gòn, 4/3/2019