Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2015 12:13

Đoàn trước qua rồi đã mỏi tay
Đường xa riêng sợ lớp sau này
Buồm trương lướt sóng e chưa nổi
Thuyền nặng ra khơi ngán chở đầy
Lo soát phải kèm tay lái bác
Biết khôn khéo giữ sợi neo thày
Chờ tan giông tố đường xưa lại
Kẻo trẻ bơ thờ khắp đó đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]