Để trái tim anh
Biết tin hạnh phúc
Em đã trao anh
Hai hàng nước mắt
Một lời hẹn ước
Vơi ba lời thề

Ba lời thề ấy
Ba cánh chim trời ấy
Bay về ba ngã
Đi tim niềm vui

Cánh chim thứ nhất
Bay ngược đời em
Trở về quá khứ
Tìm một trái tim

Mất hút cách chim
Chân trời xa thẳm
Bóng dáng em tôi
Chìm trong im lặng

Cánh chim thứ hai
Vượt lên ngày tháng
Bay đến tương lai
Xây dần tổ ấm

Runh rinh  bè đến
Trên đầu đôi ta
Lời em đi trước
Mờ từng cánh hoa

Cánh chim thứ ba
Quẩn quanh, giận dỗi
Ôi! con chim què
Bắt đầu mệt mỏi

Em gửi cho chim
Trái tim sôi nổi
Để đôi môi em
Dửng dưng chờ đợi.