赤壁懷古

折戟沉沙鐵未銷,
自將磨洗認前朝。
東風不與周郎便,
銅雀春深鎖二喬。

 

Xích Bích hoài cổ

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu,
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.
Đông phong bất dữ Chu lang tiện,
Đồng Tước xuân thâm toả nhị Kiều.

 

Dịch nghĩa

Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết,
Tự tay mình mài rũa, đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua.
Gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du,
Thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng Tước đã khoá chặt hai nàng Kiều.


Xích Bích là một khúc sông trên Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc. Đời Tam Quốc, nguyên soái Chu Du nhờ gió đông nổi lên mới dùng hoả công đốt cháy các chiến thuyền của Tào Tháo.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kích trong cát vẫn chưa tàn phế
Rũa rỉ lau chùi thấy cựu triều
Nếu gió không Chu Lang giúp tốt
Đài Đồng Tước đã nhốt hai Kiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kích chìm sâu, sắt chửa tiêu
Tự tay chùi rửa tiền triều đó ru
Gió đông không giúp chàng Chu
Đài Đồng Tước hẳn đã thu hai Kiều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Kích gảy cát vùi chưa huỷ phân
Lau chùi, triều trước dấu phô dần
Gió đông nếu chẳng vì Công Cẩn
Đồng Tước hai Kiều đã khoá xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]