赤壁懷古

折戟沉沙鐵未銷,
自將磨洗認前朝。
東風不與周郎便,
銅雀春深鎖二喬。

 

Xích Bích hoài cổ

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu,
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều.
Đông phong bất dữ Chu lang tiện,
Đồng Tước xuân thâm toả nhị Kiều.

 

Dịch nghĩa

Mũi kích gãy nằm trong cát, sắt chưa mòn hết,
Tự tay mình mài rũa, đã nhận thấy dấu vết triều đại vừa qua.
Gió đông ví không thuận tiện cho chàng Chu Du,
Thì cảnh xuân thâm nghiêm của đài Đồng Tước đã khoá chặt hai nàng Kiều.


Xích Bích là một khúc sông trên Trường Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc. Đời Tam Quốc, nguyên soái Chu Du nhờ gió đông nổi lên mới dùng hoả công đốt cháy các chiến thuyền của Tào Tháo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cát vùi, giáo gẫy chưa tiêu,
Mài đi, dấu vết tiền triều còn đây.
Chu lang, gió chẳng giúp tay,
Đài xuân Đồng Tước khoá ngay hai Kiều...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Kích gãy cát chìm sắt chửa tiêu
Tự đem mài rửa rõ tiền triều
Gió đông chẳng giúp Chu Du thuận
Đồng Tước xuân tàn khoá nhị Kiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kích gãy cát vùi sắc chửa tiêu
Rửa ra còn nhận dấu tiên triều
Gió đông chẳng giúp Chu Công Cẩn
Đồng Tước lầu xuân khoá nhị Kiều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Kích gãy cát chìm sắt vẫn đây
Triều xưa hiện rõ tự tay mài
Chu Du không được gió đông giúp
Đồng Tước hai Kiều xuân khoá dày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Kích gẫy cát vùi thép chửa tiêu
Lấy lên tẩy rửa nhận tiền triều
Gió đông ví chẳng phò Công Cẩn
Đồng Tước xuân thâm khoá nhị kiều.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kích chìm sâu, sắt chửa tiêu
Tự tay chùi rửa tiền triều đó ru
Gió đông không giúp chàng Chu
Đài Đồng Tước hẳn đã thu hai Kiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sửa

Chữ toả 鎖 bị nhầm với chữ tiêu 銷, đề nghị sửa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cát vùi mũi kích chưa tan
Cọ chùi triều cũ dấu tàn rõ trông
Chu Lang chẳng được gió đông
Nhị Kiều đã khoá xuân Đồng Tước xưa.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Le Tu

Kích sắt ngàn năm sắt chẳng tiêu.
Lao chùi rửa sạch, thấy tiền triều.
Chu Du không được gió đông giúp.
Đồng Tước đài xuân ngắm nhị kiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kích gãy, cát chìm sắt chửa tiêu,
Tự tay mài dũa nhận tiền triều.
Gió Đông chẳng giúp Chu Lang thắng,
Đồng Tước đài xuân khoá nhị Kiều

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối