連雲接塞添迢遞,
灑幕侵燈送寂寥。
一夜不眠孤客耳,
主人窗外有芭蕉。

 

Liên vân tiếp tái thiêm điều đệ,
Sái mạc xâm đăng tống tịch liêu.
Nhất dạ bất miên cô khách nhĩ,
Chủ nhân song ngoại hữu ba tiêu.

 

Dịch nghĩa

Mây giăng giăng nơi quan ải xa xôi,
Mưa tạt ướt màn cửa còn tạt cả vào đèn, phá tan vắng lặng.
Tai khách cô đơn cả đêm không ngủ được,
Ngoài song nhà chủ, có tiếng mưa trên tàu lá chuối.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan ải xa mây giăng mù mịt
Mưa ướt màn phá hết tịch liêu
Khách du không ngủ được nhiều
Bên song nhà, lá chuối kêu bập bùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây giăng giăng chốn ải quan xa,
Phá tĩnh tạt đèn ướt gối là.
Khách lẻ vang tai đêm chẳng ngủ,
Chuối, tàu (1), lộp độp vẳng cửa nhà.


(1) Lá chuối thường được gọi tắt là tàu, tức tàu lá.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Liền mây tiếp ải thêm xa vắng
Hắt trướng xô đèn tiễn tịch liêu
Không ngủ suốt đêm nghe khách lẻ
Nhà ai tàu chuối ngoài song kêu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời