Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 05:06

中途寄友人

道傍高木盡依依,
落葉驚風處處飛。
未到鄉關聞早雁,
獨于客路授寒衣。
煙霞舊想長相阻,
書劍投人久不歸。
何日一名隨事了,
與君同採碧溪薇。

 

Trung đồ ký hữu nhân

Đạo bàng cao mộc tận y y
Lạc diệp kinh phong xứ xứ phi
Vị đáo hương quan văn tảo nhạn
Độc vu khách lộ thụ hàn y
Yên hà cựu tưởng trường tương trở
Thư kiếm đầu nhân cửu bất quy
Hà nhật nhất danh tùy sự liễu
Dữ quân đồng thái bích khê vi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cây lớn bên đường mọc sát nhau
Nơi nơi lá rụng theo gió bay
Nhạn kêu sương sớm về chưa kịp
Rét buốt trên đường một bóng lay
Nhớ xưa thân khói mây nhàn hạ
Mà nay thư kiếm gắn vào tay
Ngày nào việc hết danh còn đó
Cùng anh bên suối hái tường vi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

San sát hàng cây lớn cạnh đường
Lá rơi khắp lối gió bay vương.
Chưa qua cổng xóm nghe tin nhạn
Lẻ bước nẻo người áo lạnh sương.
Còn nhớ xưa vì sông khói trở
Lâu về nay dẫu kiếm thư buông.
Ngày nao tùy việc xong lưu tiếng
Cùng bạn hái rau ở suối nguồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên đường cây cao vẫn như cũ
Lá rụng đều bị gió cuốn bay
Chưa tới làng, thấy nhạn rôi
Trên đường áo lạnh mình tôi mang vào
Thú khói sương ngày nào trở ngại
Kiếm giúp người hiện tại chưa về
Bao giờ danh phận yên bề
Hái rau bên suối đề huề cùng ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây to san sát cạnh đường,
Lá rơi khắp lối bay vương gió đùa.
Chưa qua cổng nhạn tin đưa,
Nẻo xa áo lạnh một người đỡ sương.
Nhớ xưa sông khói ngại đường,
Lâu về nay kiếm thư buông gắn vào.
Việc tuỳ lưu tiếng ngày nao,
Hái rau cùng bạn ở bao suối nguồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời