Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 22:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/11/2013 05:54

池州春送前進士蒯希逸

芳草復芳草,
斷腸還斷腸。
自然堪下淚,
何必更殘陽。
楚岸千萬里,
燕鴻三兩行。
有家歸不得,
況舉別君觴。

 

Trì Châu xuân tống tiền tiến sĩ Khoái Hi Dật

Phương thảo phục phương thảo,
Đoạn trường hoàn đoạn trường.
Tự nhiên kham há lệ,
Hà tất cánh tàn dương.
Sở ngạn thiên vạn lý,
Yên hồng tam lưỡng hàng.
Hữu gia quy bất đắc,
Huống cử biệt quân trường.

 

Dịch nghĩa

Cỏ thơm rồi lại cỏ thơm không hết
Đoạn trường vẫn hoàn đoạn trường
Chẳng thể ngăn nổi giọt lệ tự nhiên rơi
Cần gì phải chờ đến cảnh buổi chiều tàn
Bờ sông nước Sở ở ngoài ngàn vạn dặm kia
Chim én, chim hồng nhạn bay ba bốn hàng trên bầu trời
Có nhà ở quê mà không thể về được
Huống chi trong tay còn đang nâng chén rượu tiễn biệt ngài tiền tiến sĩ


Trì Châu: tên phủ, châu. Đời nhà Hán là đất Chương Quận, sau đổi thành Đơn Dương quận, trị sở là thành Vận Thành, di chỉ còn ở tây nam huyện Trường Hưng, tỉnh Triết Giang. Chiêu Minh thái tử nhà Lương (Nam triều) thấy vùng này sông núi đẹp, cá ngon nên đặt tên là Quý Trì, năm Vũ Đức thứ 4 (621) nhà Đường đổi thành Trì Châu.

Tiền tiến sĩ: họ Khoái đậu tiến sĩ trước Đỗ Mục. Đỗ Mục dùng để tỏ ý kính trọng bậc tiền bối.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Cỏ thơm nối tiếp dưới chân
Lòng đau đứt đoạn muôn phần xót xa
Tự rơi giọt đắng lệ nhoà
Đâu cần đến lúc chiều sa canh tàn
Bờ sông Sở cách quan san
Tầng không hồng, nhạn mấy hàng bay xa
Có quê có cửa có nhà
Mà không về được nữa là hôm nay
Còn nâng chén rượu trên tay
Cùng ngài tiến sĩ trong ngày tiễn đưa


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cỏ thơm lại nồng nàn
Đứt ruột hoàn ruột thắt
Tự nhiên rơi nước mắt
Hà tất đến chiều tàn.
Bờ Sở vạn dặm ngàn
Nhạn Yên hàng lác đác
Có nhà về chẳng được
Rượu biệt chén đưa nâng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ thơm liền một giải
Ruột đứt sầu chứa chan
Bỗng dưng tràn nước mắt
Đâu lúc cảnh chiều tàn
Sông Sở ngàn vạn dặm
Nhạn Yên đôi ba hàng
Có nhà về chẳng được
Chén tiễn tình mênh mang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ thơm lại cỏ thơm đầy đặn
Lòng đã đau lại quặn lòng đau
Khôn ngăn dòng lệ âu sầu
Đâu cần thêm cảnh lúc sau chiều tà
Bờ cõi Sở xa xa vạn dặm
Lửng lơ bay Yên nhạn vài hàng
Có nhà không được về làng
Tiễn ông huống vẫn tay nâng ly đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ thơm rồi lại cỏ thơm hương,
Đứt ruột nay hoàn vẫn đoạn trường.
Chẳng thể ngăn rơi nổi giọt lệ,
Cần gì chờ đến cảnh chiều tàn.
Bờ sông nước Sở ngoài ngàn dặm,
Nhạn én hồng bay ba bốn hàng.
Nhà có ở quê không trở lại,
Tiễn ngài nâng chén tình muôn vàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời