Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2008 07:48

秋浦途中

蕭蕭山路窮秋雨,
淅淅溪風一岸蒲。
為問寒沙新到雁,
來時還下杜陵無?

 

Thu phố đồ trung

Tiêu tiêu sơn lộ cùng thu vũ,
Tích tích khê phong nhất ngạn bồ.
Vị vấn Hàn Sa tân đáo nhạn,
Lai thì hoàn há Đỗ Lăng vô?

 

Dịch nghĩa

Đường núi sụt sùi mưa cuối thu
Gió khe hiu hắt ngọn cỏ bồ suốt một dải bờ
Xin hỏi chim nhạn vừa bay từ Hàn Sa đến
Hôm vừa rồi có ghé xuống Đỗ Lăng không?


Thu phố là địa danh phía tây Quý Thành tỉnh An Huy. Bài thơ nói lên tâm trạng nhớ quê của tác giả nhân ngày mưa gió cuối thu, đi trên đường gặp nhạn về nam tránh rét.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Đường non sùi sụt mưa thu cuối
Khe gió hiu hiu áy cỏ bồ
Hỏi nhạn Hàn Sa vừa chợt đến
Hôm rày ghé xuống Đỗ Lăng chưa?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cuối thu đường núi sụt sùi mưa
Bờ cỏ bồ nghiêng gió suối đưa.
Hỏi nhạn từ Hàn Sa mới đến
Hôm rồi ghé xuống Đỗ Lăng chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trọng Vũ

Ào ào đường núi cuối thu mưa,
Hun hút gió khe lùa cỏ thưa.
Hỏi nhạn mới về bờ cát lạnh
Lại đây có ghé Đỗ Lăng chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sùi sụt đương non mưa cuối thu
Hắt hiu khe gió cỏ xanh xao
Hỏi chừng cánh nhạn Hàn Sa đến
Từ Đỗ Lăng về ghé lại sao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua đường núi mưa thu tới tấp
Lại bờ khe gió phất cỏ bồ
Hỡi nhàn vừa tới bên bờ
Đỗ Lăng có ghé mang thơ đến giùm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường mưa sùi sụt cuối thu mờ,
Ngọn cỏ hắt hiu gió dải bờ.
Xin hỏi Hàn Sa vừa nhạn đến,
Đỗ Lăng có ghé gửi tin thơ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đường núi cuối thu mưa rả rích
Bờ khe bồ liễu gió lao xao
Hàn Sa hỏi nhạn vừa bay đến
Lúc đến Đỗ Lăng có xuống sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời