清明

清明時節雨紛紛,
路上行人欲斷魂。
借問酒家何處有?
牧童遙指杏花村。

 

Thanh minh

Thanh minh thời tiết vũ phân phân,
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu?
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.

 

Dịch nghĩa

Tiết thanh minh mưa rơi lất phất
Người đi trên đường buồn tan nát cả tấm lòng
Ướm hỏi nơi nào có quán rượu
Trẻ chăn trâu chỉ xóm Hoa Hạnh ở đằng xa

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Thanh minh lất phất mưa phùn
Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa
Hỏi thăm quán rượu đâu à?
Mục đồng chỉ lối Hạnh Hoa thôn ngoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
73.43
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Thanh minh lất phất mưa từng cơn
Lữ khách buồn tênh nát cả hồn
Ướm hỏi nơi đâu có quán rượu
Mục đồng chỉ đến Hạnh Hoa thôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
104.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thanh minh trời rả rích mưa tuôn
Khách lạ đường xa khiếp đảm hồn
Dọ hỏi phương nào về quán rượu
Mục đồng chỉ hướng Hạnh hoa thôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
93.78
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thanh minh tầm tã mưa sa
Kinh hồn lữ khách đường xa nhớ nhà
Hỏi người quán rượu ghé qua
Mục đồng chỉ hướng Hạnh hoa cuối làng...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
42.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mưa tiết thanh minh lất phất sa,
Lữ khách trên đường dạ xót xa.
Ướm hỏi nơi nào có quán rượu?
Mục đồng trỏ lối: xóm Hạnh Hoa.

74.57
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Mưa tiết thanh minh lất phất bay
Người đi đường vắng sầu không khuây
Nơi đâu tửu quán cho ta hỏi
Hoa Hạnh làng xa, trẻ chỉ tay.

33.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thanh minh thời tiết trở mưa phùn,
Trên lộ người đi tựa mất hồn.
Ướm hỏi nơi nào có quán rượu,
Mục đồng xa chỉ Hạnh Hoa thôn.

41.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoan Ngọc Lãnh Thiên

Tiết thanh minh khi mưa dồn dập
Trên đường người đi tựa mất hồn,
Hỏi thăm quán rượu nơi nào có
Mục đồng xa chỉ Hạnh Hoa thôn.

31.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Mưa phùn giữa tiết thanh minh,
Khách trên đường bỗng thấy mình buồn đau.
Hỏi thăm quán rượu nơi đâu?
Mục đồng chỉ hướng thôn đầu Hạnh Hoa.

32.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thanh minh gặp tiết mưa lê thê
Khách lỡ đường xa dạ ủ ê
Ghé hỏi nơi nào có quán rượu
Mục đồng chỉ xóm Hạnh Hoa kìa!

42.50
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối