Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 13:40

十九兄郡樓有宴病不赴

十二層樓敞畫檐,
連雲歌盡草纖纖。
空堂病怯階前月,
燕子嗔垂一行帘。

 

Thập cửu huynh quận lâu hữu yến bệnh bất phó

Thập nhị tằng lâu sưởng hoạ thiềm,
Liên vân ca tận thảo tiêm tiêm.
Không đường bệnh khiếp giai tiền nguyệt,
Yến tử sân thuỳ nhất hành liêm.

 

Dịch nghĩa

Trên lầu mười hai tầng, diềm mái đẹp như tranh vẽ,
Tiếng ca hát vọng tới mây, hoa cỏ mịn êm.
Nằm bệnh trong phòng vắng, sợ ánh trăng ngoài thềm,
Cũng giận của đàn chim én bay thấp bên rèm cửa.


Thập cửu huynh là của tác giả thân thế không rõ, có lẽ làm quận trưởng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tầng mười hai đẹp như tranh vẽ
Ca vọng mây, hoa cỏ mịn êm
Bệnh nằm sợ ánh trăng thềm
Giận thay tiếng én bay liền bên song

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Hiên như tranh quán mười hai tầng
Ca hát vọng mây, cỏ mịn màng.
Phòng vắng bệnh nằm kinh ánh nguyệt
Bên rèm thấp giận én bay ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười hai lầu mái đẹp như tranh,
Hoa mịn vọng ca tận mây xanh.
Nằm bệnh sợ trăng phòng vắng lặng,
Thấp bay giận én bên song mành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lầu phô hiên vẽ mười hai tầng
Tiếng hát liền mây cỏ mịn màng
Nhà vắng bệnh e trăng trước bậc
Giận chim én rủ rèm theo hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời