Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Thẩm Á Chi (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2014 09:32

沈下賢

斯人清唱何人和,
草徑苔蕪不可尋。
一夕小敷山下夢,
水如環佩月如衿。

 

Thẩm Hạ Hiền

Tư nhân thanh xướng hà nhân hoạ,
Thảo kính đài vu bất khả tầm.
Nhất tịch Tiểu Phu sơn hạ mộng,
Thuỷ như hoàn bội, nguyệt như khâm.

 

Dịch nghĩa

Người ấy xướng thơ thanh cao quá, mấy ai hoạ theo được!
Lối vào nhà cũ nay cỏ mọc đầy, rêu phong, hoang vu khó tìm.
Một chiều tưởng nhớ ông bên sườn núi Tiểu Phu,
Mộng tưởng thấy sông như chuỗi châu báu, vầng trăng lưỡi liềm như cổ áo.


Thẩm Hạ Hiền tức Thẩm Á Chi, tự Hạ Hiền, người huyện Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang, đỗ tiến sĩ năm 34 tuổi, quan làm tới Lịch điện trung thừa ngự sử, sau bị biếm đi Nam Khang, rồi làm chức quan nhỏ ở Trình Châu cho đến cuối đời (51 tuổi). Ông giỏi văn chương, thơ phú. Đỗ Mục làm bài này trong thời gian làm Thứ sử Hồ Châu, có đến thăm viếng nơi họ Thẩm trú ngụ lúc sinh thời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ấy thơ cao ai mấy hoạ?
Rêu phong, cỏ bít khôn tìm nhà
Một chiều bên núi Phu mơ tưởng
Trăng tựa áo ai, nước ngọc ngà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thơ người thanh xướng ai bì kịp
Lối cỏ rêu phong biết ở đâu
Một tối núi Phu lòng tưởng tượng
Trăng như cổ áo nước như châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thơ người thanh xướng hoạ ai đây!
Lối cũ rêu phong cỏ mọc đầy.
Một sớm Tiểu Phu lòng tưởng nhớ,
Trăng như cổ áo, nước châu bày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ông có giọng trong ai hoạ được
Tìm không thể lối cỏ rêu hoang
Tiểu Phu dưới núi một đêm mộng
Nước giống vòng ngọc áo giống trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời