Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
16 bài trả lời: 13 bản dịch, 2 thảo luận, 1 bình luận
3 người thích
Từ khoá: hoa (135)

Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 02:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2009 08:13

嘆花

自是尋春去校遲,
不須惆悵怨芳時。
狂風落盡深紅色,
綠葉成陰子滿枝。

 

Thán hoa

Tự thị tầm xuân khứ hiệu trì,
Bất tu trù trướng oán phương thì.
Cuồng phong lạc tận thâm hồng sắc,
Lục diệp thành âm tử mãn chi.

 

Dịch nghĩa

Từ thuở ấy đi tìm hương xuân, nay tính lại thì đã muộn rồi,
Cũng đừng nên đau xót hờn giận mùa thơm.
Cơn gió dữ thổi rụng hết hoa màu hồng thắm,
Lá biếc trở nên um tùm, trái kết đầy cành.


Về bài thơ này, sách Thái bình quảng ký có ghi một câu chuyện như sau... Có một lần Đỗ Mục đi chơi ở Hồ Châu, gặp một cô bé rất xinh đẹp nhưng mới hơn mười tuổi. Đỗ bèn hẹn với mẹ cô bé rằng: “Đợi tôi mười năm, nếu tôi không về được thì hẵng gả cô bé”. Mười bốn năm sau, Đỗ Mục mới về làm thứ sử Hồ Châu, cô bé đính ước ngày trước đã lấy chồng được ba năm, sinh hai con. Đỗ Mục than tiếc và làm bài thơ này. Câu chuyện trên vị tất đã có thật, nhưng bài thơ quả là mượn hoa để ví với người, là một giai tác thở than cho tình yêu không được toại nguyện.

Dị bản:
自恨尋芳到已遲,
往年曾見未開時。
如今風擺花狼藉,
綠葉成陰子滿枝。

Tự hận tầm phương đáo dĩ trì,
Vãng niên tằng kiến vị khai
thì.
Như kim phong bãi hoa lang tạ,
Lục diệp thành âm tử mãn chi.

(Tự trách mình đi tìm hương xuân mà đến thì đã muộn,
Nhớ lại năm nào từng gặp hoa lúc còn chưa nở.
Mà nay gió thổi rơi rụng hết hoa,
Lá biếc trở nên um tùm, trái kết đầy cành.)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hương thơm, tìm đã muộn rồi,
Chẳng nên buồn bã oán thời hương qua.
Gió lay, hồng rụng hết hoa,
Chỉ còn lá biếc cùng là quả thôi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tìm thưởng hương thơm hơi muộn rồi
Có đâu oán trách đoá hoa rơi
Gió lay rụng hết bông hồng thắm
Còn lá um tùm, quả tốt tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tìm lại xuân qua, đã muộn rồi
Đừng buồn oán trách những ngày vui
Cuồng phong cuốn hết sắc hồng thắm
Lá biếc bóng xoà quả kín cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ thuở tìm xuân lỡ muộn tình
Thôi đừng buồn bã oán mùa thơm
Gió cuồng rụng hết bao hồng thắm
Lá biếc um tùm quả trĩu đơm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ thuở tình xuân lỡ muộn rồi,
Xót đau hờn giận cũng nên thôi.
Gió lay rụng hết hoa hồng thắm,
Trái kết đầy cành rậm lá chồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tìm thưởng hương thơm thì đã muộn
Có đâu hờn giận đoá hoa rơi
Gió lay hết bông thắm rồi
Um tùm cành lá quả tươi tốt đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]