Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2013 21:59

自宣城赴官上京

蕭灑江湖十過秋,
酒杯無日不遲留。
謝公城畔溪驚夢,
蘇小門前柳拂頭。
千里雲山何處好,
幾人襟韻一生休?
塵冠掛卻知閑事,
終把蹉跎訪舊遊。

 

Tự Tuyên Thành phó quan thướng kinh

Tiêu sái giang hồ thập quá thu,
Tửu bôi vô nhật bất trì lưu.
Tạ Công thành bạn khê kinh mộng,
Tô Tiểu môn tiền liễu phất đầu.
Thiên lý vân sơn hà xứ hảo,
Kỷ nhân khâm vận nhất sinh hưu?
Trần quan quải khước tri nhàn sự,
Chung bả tha đà phỏng cựu du.

 

Dịch nghĩa

Lang thang mây nước trên giang hồ quá mười thu rồi
Chén rượu không ngày nào không cầm mãi trên tay
Ở thành thái thú Tạ Diễu nằm bên bờ suối nghe nước chảy mà tỉnh mộng
Trước cửa nhà của Tô Tiểu Tiểu bao lần cành liễu phất phơ quét nhẹ đầu rồi
Mây và núi trong hàng nghìn dặm không biết được nơi nào là đẹp hơn cả?
Bao nhiêu người bị trói buộc vào thân phận áo cơm bao giờ mới hết cho
Mũ áo của cuộc đời bụi bặm này thật không biết đến chữ nhàn
Cuối cùng rồi vẫn lần lữa vẫn vướng vít phải hỏi những cuộc rong chơi trước đây mà thôi

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lang thang phiêu bạt giang hồ
Đó đây mây nước mười thu qua rồi
Ngày ngày nâng chén không lơi
Trên tay chén rượu hết vơi lại đầy
Ở thành Tạ Diểu chốn này
Tai nghe tiếng suối nơi đây tuôn trào
Kê Khang mộng cũ đâu nào
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao ban ngày
Trước nhà Tô Tiểu giờ đây
Phất phơ hàng liễu hao gầy còn không?
Dặm dài mây núi muôn trùng
Nơi nào sánh kịp như vùng này chăng?
Bao người một dạ khăng khăng
Hết lo trói buộc trong vòng áo cơm
Áo khăn vướng vít đời thường
Chưa từng hưởng chút hoa thơm an nhàn?
Vì đâu vất vả lo toan
Vì đâu nên nỗi tân toan đau đời
Thì nên hỏi những cuộc chơi
Ngao du phóng túng một thời đã qua


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Giang hồ lãng bạt quá mười thu
Chén rượu không ngày nắm giữ lâu.
Thành Tạ bên bờ khe tỉnh mộng
Nhà Tô trước cửa liễu mơn đầu.
Núi mây nghìn dặm nơi nào đẹp
Thanh thản một đời mấy kẻ đâu?
Bám mũ bụi trần nhàn chẳng biết
Dần dà rốt lại thuở ngao du,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang hồ phiêu lãng quá mười năm
Chẳng một ngày quên chén rượu cầm
Trước cửa nhàTô cành liễu phất
Bên thành ông Tạ mộng khe kinh
Núi mây ngàn dặm nơi đâu thú
Cơm áo bao lâu trói buộc mình
Bụi bặm mũ quan nhàn chẳng được
Bồi hồi nhớ lại thuở chơi xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quá mười năm giang hồ phiêu bạt
Không ngày nào không đạt say mèm
Tạ Công bên suối mộng tàn
Liễu nhà Tô Tiểu chạm cành đầu ai
Ngàn dặm mây núi nơi nào tốt
Áo phong lưu cốt cách mấy người
Treo mũ bụi, nhàn biết rồi
Cuối cùng chốn cũ tìm chơi quên đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang hồ phiêu bạc quá mười thu,
Chén rượu không cầm giữ mãi lâu.
Thành Tạ bờ khe nghe tỉnh mộng,
Cửa Tô cành liễu phất phơ đầu.
Mây núi nghìn sông nơi nào đẹp?
Áo cơm bao thuở hết lo âu?
Bụi trần mũ áo nhàn không biết,
Cuối cùng vẫn vướng thói ngao du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời