送李群玉赴舉

故人別來面如雪,
一榻拂雲秋影中。
玉白花紅三百首,
五陵誰唱與春風?

 

Tống Lý Quần Ngọc phó cử

Cố nhân biệt lai diện như tuyết,
Nhất tháp phất vân thu ảnh trung.
Ngọc bạch hoa hồng tam bách thủ,
Ngũ Lăng thuỳ xướng dữ xuân phong?

 

Dịch nghĩa

Người xưa từ biệt nhau, mặt như tuyết trắng
Chiếc giường luôn quét sạch bụi, chờ bạn về cùng ngắm những đám mây mùa thu lồng trong bóng nước hồ
Ba trăm bài thơ như những đoá hoa hồng, như những viên ngọc trắng
Ở Ngũ Lăng ai là người có thể xướng hoạ cùng trong gió thu đây?


Lý Quần Ngọc kém tác giả 7 tuổi, nhưng là bạn thơ thân thiết. Ông thi tiến sĩ nhưng không đậu, vua Tuyên Tông mến tài cho làm chức hiệu thư lang ở Hoằng văn quán, nhưng làm được ít lâu thì mất. Ông mất sớm (chưa được 50) để lại 3 quyển gồm 262 bài thơ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Cố nhân phải lúc chia ly
Mặt mày trắng bệch khác gì tuyết đâu
Chiếc giường luôn quét sạch làu
Chờ bạn về để cùng nhau ngắm trời
Ngắm mây lồng bóng chơi vơi
Mặt hồ in sắc xanh trời mùa thu
Hoa hồng - ngọc trắng là thơ
Ba trăm bài ấy đang chờ đợi ai?
Ngũ Lăng ngóng đợi người hoài
Trong gió thu để cùng ai hoạ vần?


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tiễn bạn lên đường mặt tuyết ngây
Dáng hình lều chõng bước đường mây.
Ba trăm thơ ý lời hoa ngọc
Xuân Ngũ Lăng này gió xướng ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ biệt người đi mặt tuyết pha
Đường mây lều chõng bóng thu xa
Hoa hồng ngọc trắng thơ muôn đoá
Xướng hoạ kinh thành mấy kẻ a

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn lên đường mặt xinh như tuyết
Lều trõng mang đậm nét đường mây
Thơ ông lời đẹp ý hay
Ngũ Lăng tên xướng xuân này còn ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ biệt người xưa mặt tuyết pha,
Bạn về giường sạch ngắm mây xa.
Thơ như ngọc trắng bao hồng đoá,
Ai hoạ Ngũ Lăng thu gió già?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Từ biệt cố nhân mặt tựa tuyết
Phẩy mây một chõng ảnh thu sang
Ba trăm bài ngọc trắng hoa đỏ
Xuân hoạ cùng ai gió Ngũ Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời