Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 29/05/2021 01:45

齊安郡中偶題其二

秋聲無不攪離心,
夢澤蒹葭楚雨深。
自滴階前大梧葉,
干君何事動哀吟。

 

Tề An quận trung ngẫu đề kỳ 2

Thu thanh vô bất giảo ly tâm,
Mộng trạch kiêm gia Sở vũ thâm.
Tự chích giai tiền đại ngô diệp,
Can quân hà sự động ai ngâm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tiếng thu rối loạn lòng ly biệt
Vân Mộng đầm lau mưa Sở tuôn
Tự nhỏ trước thềm ngô lá lớn
Bạn sao cảm động ngâm thơ buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếng thu xao xuyến động lòng sao
Mưa gió đầm Vân rộn lách lau
Sùi sụt thềm ngô tuôn giọt giọt
Cớ chi người lại phải u sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời