Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 09:21

齊安郡中偶題其一

兩竿落日溪橋上,
半縷輕煙柳影中。
多少綠荷相倚恨,
一時回首背西風。

 

Tề An quận trung ngẫu đề kỳ 1

Lưỡng can lạc nhật khê kiều thượng,
Bán lũ khinh yên liễu ảnh trung.
Đa thiểu lục hà tương ỷ hận,
Nhất thì hồi thủ bối tây phong.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn còn hai cây sào trên cầu bắc qua suối,
Hình ảnh sợi khói ngắn bay lên từ hàng dương liễu.
Lá sen xanh từng đám dựa vào nhau chung mối hận,
Chốc lát lại quay mặt về phía sau nhìn gió tây.


Tề An quận là trị sở của Hoàng Châu, nay là huyện Tân Châu, tỉnh Hồ Bắc. Bài này làm trong thời gian tác giả làm thứ sử Hoàng Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời lặn hai sào trên suối
Từ hàng dương sợi khói bay lên
Căm hờn từng đám lá sen
Lâu lâu quay mặt lén nhìn gió tây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày tối trên cầu ánh nắng tàn
Đôi làn khói mỏng quyện hàng dương
Sen xanh nhiều ít chung niềm hận
Thi thoảng quay lưng đón gió nồm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cầu bắc qua khe ánh nắng tà,
Từ hàng dương liễu khói lồng nhà.
Sen xanh từng đám chung cừu hận,
Chốc lát quay sau đón gió qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hai sào ác lặn trên cầu suối
Khói nhẹ nửa mành ảnh liễu tơ
Mấy lá sen xanh cùng dựa oán
Quay đầu lưng thoáng gió tây lùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời