Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 01:04

齊安郡後池

菱透浮萍綠錦池,
夏鶯千囀弄薔薇。
盡日無人看微雨,
鴛鴦相對浴紅衣。

 

Tề An quận hậu trì

Lăng thấu phù bình lục cẩm trì,
Hạ oanh thiên chuyển lộng tường vi.
Tận nhật vô nhân khán vi vũ,
Uyên ương tương đối dục hồng y.

 

Dịch nghĩa

Lá củ ấu trong suốt, lá bèo nổi làm mặt ao đẹp như gấm xanh,
Cả ngàn con chim oanh hót bay nhảy trong đám hoa tường vi mùa hạ.
Suốt ngày mưa bụi không ai xem,
Đôi vịt uyên ương đang rỉa bộ áo lông màu hồng.


Tế An quận: trị sở của Hoàng Châu, nay là huyện Tân Châu, tỉnh Hồ Bắc. Tác giả làm bài này trong thời gian làm thứ sử Hoàng Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao bèo ấu xanh tươi như gấm
Oanh hót bay trong đám tường vi
Không người mưa bụi li ti
Đôi uyên ương rỉa bộ y màu hồng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bèo nổi,ấu trong,ao xanh gấm
Oanh hè bay lượn khóm tường vi
Suốt ngày mưa bụi không ai ngắm
Rỉa cánh uyên ương thắm thiết say

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bèo ấu nổi trong ao gấm xanh,
Trong tường vi hạ hót ngàn oanh.
Suốt ngày mưa bụi không ai ngắm,
Đang rỉa uyên ương lông áo nhanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lăng nhú xuyên bèo xanh gấm ao
Oanh hè nghìn giọng bỡn tường vi
Hết ngày không kẻ ngắm mưa nhỏ
Áo đỏ uyên ương cùng tắm đôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời