惜春

花開又花落,
時節暗中遷。
無計延春日,
何能駐少年。
小藂初散蝶,
高柳即聞蟬。
繁豔歸何處,
滿山啼杜鵑。

 

Tích xuân

Hoa khai hựu hoa lạc
Thời tiết ám trung thiên
Vô kế diên xuân nhật
Hà năng trú thiếu niên
Tiểu tùng sơ tán điệp
Cao liễu tức văn thiền
Phồn diễm quy hà xứ ?
Mãn sơn đề đỗ quyên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nở hoa rồi sẽ hoa tàn
Trôi mau thời tiết âm thầm tháng năm
Kế gì giữ lại ngày xuân?
Tuổi xanh nó cũng chẳng tuân lệnh dừng.
Bướm sơ tán cạnh cây tùng,
Ve kêu inh ỏi trên nhành liễu cao.
Xuân đâu vẽ đẹp còn nào?
Đỗ quyên than khắp rừng cao núi đồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cơm Nguội

Hoa nở rồi hoa tàn,
Thời tiết âm thầm trôi.
Làm sao giữ ngày xuân,
Tuổi xanh chẳng dừng lâu.
Bướm khuất đâu tùng nhỏ,
Liễu cao lắng tiếng ve.
Quyến rũ giờ nơi đâu,
Đỗ quyên kêu đầy núi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]