15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:51

殘春獨來南亭因寄張祜

暖雲如粉草如茵,
獨步長堤不見人。
一嶺桃花紅錦黦,
半溪山水碧羅新。
高枝百舌猶欺鳥,
帶葉梨花獨送春。
仲蔚欲知何處在,
苦吟林下拂詩塵。

 

Tàn xuân độc lai nam đình nhân ký Trương Hỗ

Noãn vân như phấn thảo như nhân,
Độc bộ trường đê bất kiến nhân.
Nhất lĩnh đào hoa hồng cẩm uất,
Bán khê sơn thuỷ bích la tân.
Cao chi bách thiệt do khi điểu,
Đới diệp lê hoa độc tống xuân.
Trọng Uý dục tri hà xứ tại,
Khổ ngâm lâm hạ phất thi trần.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ như đệm mây thơm mùi phấn
Đến trường đê chẳng nhận thấy người
Hoa đào đầu núi hồng tươi
Nửa khe sơn thuỷ biếc ngời lụa xanh
Chim khướu hót tranh dành chúng điểu
Hoa lê còn níu kéo xuân tàn
Nơi nao Trọng Uý về ngang
Dưới rừng ngâm khổ rớt tràn bụi thơ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cỏ êm như đệm, phấn mây lành
Lẻ bước đê dài chẳng thấy anh.
Một đỉnh hoa đào hồng gấm nhạt
Nửa dòng bóng núi trải tơ xanh.
Cành cao chim khướu ra oai điểu
Lá kết lê hoa phất tiễn xuân.
Trọng Úy muốn tìm nơi ẩn dật
Trong rừng hứng thú bụi thơ ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ đệm mây tươi dồi tựa phấn
Đê dài bước lẻ bóng người không
Gấm hồng đỉnh núi đào khoe thắm
Lụa biếc dòng khe nước chảy thanh
Chim khứu cành cao cười nhạo sẻ
Hoa lê lá kết tiễn đưa xuân
Muốn tìm Trọng Uý nơi đâu nhỉ
Rừng vắng thơ ai vẳng khúc ngâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây như phấn cỏ êm như đệm
Trên đê dài không hẹn gặp ai
Hoa đào trên núi hồng phai
Nước trong nửa suối xanh dài như tơ
Chim khướu hót phớt lờ chim khác
Tiễn đưa xuân lá kết hoa lê
Về đâu Trọng Uý bây giờ
Bên rừng ngâm khổ, bụi thơ phủi hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ êm như đệm phấn mây tươi,
Lẻ bước đê dài chẳng thấy người.
Một đỉnh hoa đào hồng gấm nhạt,
Nửa khe non nước mới tơ xanh.
Cành cao chim khướu cười chim khác,
Lá kết lê hoa lẻ tiễn xuân.
Trọng Uý, muốn tìm đâu chốn nhỉ?
Trong rừng hứng thú bật thơ ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời