Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2014 17:50

過勤政樓

千秋佳節名空在,
承露絲囊世己無。
唯有紫苔偏意稱,
年年因雨上金鋪。

 

Quá Cần Chính lâu

Thiên thu giai tiết danh không tại,
Thừa lộ ty nang thế kỷ vô.
Duy hữu tử đài thiên ý xứng,
Niên niên nhân vũ thướng kim phô.

 

Dịch nghĩa

Lễ hội mừng ngàn tuổi không còn nghe nói tới,
Túi lụa một thế kỷ nay không còn dùng.
Chỉ có đám rêu tía là xứng ý,
Năm năm, có mưa, mọc khắp nơi, lên các tượng thếp vàng.


Cần Chính lâu là một toà lầu trong kinh thành Trường An, nơi Đường Huyền Tông cùng quần thần họp bàn quốc sự. Khi loạn An Lộc Sơn nổi lên, Huyền Tông phải bỏ kinh thành vào Thục lánh nạn, rồi truyền ngôi cho con, Cần Chính lâu bỏ hoang phế từ đó. Khi tác giả Đỗ Mục ghé qua, thì đã trải qua hơn trăm năm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lễ mừng ngàn tuổi hết còn loan
Túi lụa trăm năm chẳng kẻ mang
Duy đám rêu xanh là đắc ý
Gặp mưa chúng phủ cả rồng vàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lễ  mừng ngàn tuổi chẳng còn đâu
Túi lụa trăm năm đã bỏ lâu
Có phải làn rêu như quyến luyến
Tượng vàng sắc tía phủ tươi màu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lễ mừng ngàn tuổi không còn nữa,
Túi lụa trăm năm đã chẳng màng.
Rêu tía chỉ còn là xứng ý,
Năm năm mọc khắp tượng sơn vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nghìn năm tiết đẹp tên không còn
Túi thọ mừng vua thế kỷ không
Rêu tím chẳng ngờ được thoả ý
Mỗi năm mưa xuống mọc lên vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời