Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2013 14:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/12/2013 14:35

念昔遊其二

雲門寺外逢猛雨, 
林黑山高雨腳長。
曾奉郊宮為近侍, 
分明扌雙羽林槍

 

Niệm tích du kỳ 2

Vân Môn tự ngoại phùng mãnh vũ 
Lâm Hắc sơn cao vũ cước trường 
Tằng phụng giao cung vi cận thị 
Phân minh thủ song vũ lâm thương

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Gặp trời mưa lũ trước chùa Vân
Núi Hắc mưa cao bước vội vàng
Hộ giá rời cung làm cận vệ
Rõ ràng tên giắt với thương mang


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa to gặp lúc trước chùa Vân
Núi Hắc nước tràn bước vội chân
Phụng mệnh vua giao làm cận vệ
Cung thương giắt sẵn ở bên mình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài chùa Vân gặp mưa đổ xuống
Núi Hắc cao luống cuống tránh mưa
Từng làm cận vệ nhà vua
Hai tay nắm chắc rất vừa cây thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp trời mưa lũ ngoài chùa Vân,
Lâm Hắc non cao vội bước chân.
Từng phụng mệnh vua làm cận vệ,
Cung thương giắt sẵn ở bên thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ngoài trời mưa lớn chùa Vân Môn
Rừng tối núi cao mưa có chân
Cận vệ từng làm ngoài điện cấm
Rõ ràng cầm giáo ngự lâm quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời