Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2013 14:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/12/2013 14:30

念昔遊其一

十載飄然繩檢外,
樽前自獻自為酬。
秋山春雨閑吟處,
倚遍江南寺寺樓。

 

Niệm tích du kỳ 1

Thập tải phiêu nhiên thằng kiểm ngoại,
Tôn tiền tự hiến tự vi thù.
Thu sơn xuân vũ nhàn ngâm xứ,
Ỷ biến Giang Nam tự tự lâu.

 

Dịch nghĩa

Mười năm trước đây, phiêu đãng trong cõi đời, ngoài vòng trói buộc của lễ giáo cùng pháp độ,
Trước chén rượu, tự rót lấy rồi tự uống, lấy làm khuây khoả.
Mưa xuân, rồi cảnh núi trong thu, nhàn nhã ngồi ngâm ngợi không chán,
Dựa lan can khắp các lầu cao của các chùa vùng Giang Nam này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Ngoài kiềm toả phiêu lãng mười năm
Trước chén tự mời tự uống khan
Mưa núi xuân thu ngâm hứng thú
Rảnh thăm chùa viện khắp Giang Nam


Nguồn: Thơ Đỗ Mục, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mười năm lang bạt thoả lòng vui
Rượu uống mình ta tự rót mời
Chùa viện Giang Nam thăm viếng khắp
Mưa xuân núi biếc đọc thơ chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mười năm chẵn rong chơi phóng túng
Rượu một mình tự uống tự mời
Ngâm thơ trong núi mưa rơi
Giang Nam chùa viện ghé chơi thăm thầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm phiêu đãng thoả rong chơi,
Rót uống rượu ta chẳng đón mời.
Xuân cảnh núi mưa ngồi nghĩ ngợi,
Giang Nam chùa viếng khắp nơi nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mười năm phiêu lãng ngoài kiểm toả
Trước chén tự mời lại tự nâng
Thu núi xuân mưa ngâm nhã hứng
Dựa lầu thiền tự khắp Giang Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời