Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2013 22:18

入茶山下題水口草市絕句

倚溪侵嶺多高樹,
誇酒書旗有小樓。
驚起鴛鴦豈無恨,
一雙飛去卻回頭。

 

Nhập Trà Sơn hạ đề Thuỷ Khẩu thảo thị tuyệt cú

Ỷ khê xâm lĩnh đa cao thụ,
Khoa tửu thư kỳ hữu tiểu lâu.
Kinh khởi uyên ương khởi vô hận,
Nhất song phi khứ khước hồi đầu.

 

Dịch nghĩa

Cứ men theo con suối chảy mà đi ngược lên đỉnh núi, càng lên càng nhiều cây cao
Rượu vào trót khoe khoang chữ tốt nên viết trên cờ của tiểu lâu
Khiến đôi chim uyên ương hoảng sợ, nhưng cũng chẳng đáng phải ân hận gì nhiều
Cả hai cất cánh bay đi mất không quay đầu trở lại nữa

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Men theo con suối ngược chiều
Càng lên đỉnh núi càng nhiều cây cao
Trót khoe chữ khi rượu vào
Đành viết cờ hiệu treo cao trước lầu
Khiến đôi uyên ương cùng nhau
Cả hai hoảng sợ bay mau tức thì
Cũng đừng ân hận nhiều chi
Lưng trời tung cánh một đi không về


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Dọc khe lên đỉnh lắm cây cao
Rượu hứng chữ đề cờ hiệu lâu.
Cất cánh chim kinh không có hận
Cả hai bay thẳng chẳng quay đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhiều cây cao, men khe lên núi
Khoe rượu hay viết vội lên cờ
Uyên ương sợ, ta đâu lo
Chúng bay không ngoái đầu xa tít mù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suối chảy men theo ngược núi cao,
Rượu vào khoe chữ viết cờ lầu.
Uyên ương hoảng sợ không ân hận,
Bay mất cả hai chẳng trở đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Men suối lên núi nhiều cổ thụ
Cờ viết rượu thô có mái lầu
Uyên ương bay sợ sao không tiếc
Bay vút một đôi quay lại đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời