Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 21:02

寓題

把酒直須判酩酊,
逢花莫惜暫淹留。
假如三萬六千日,
半是悲哀半是愁。

 

Ngụ đề

Bả tửu trực tu phán mính đính,
Phùng hoa mạc tích tạm yêm lưu.
Giả như tam vạn lục thiên nhật,
Bán thị bi ai bán thị sầu.

 

Dịch nghĩa

Nâng chén rượu lên thì rất nên khiến cho say tuý luý
Đã đứng trước hoa thì đừng tiếc một chút dùng dằng, lần lữa
Cứ coi như là trong ba vạn sáu ngàn ngày
Một nửa số ngày là buồn khổ, một nửa số ngày là sầu thương


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đã nâng chén rượu lên tay
Thì nên uống cạn cho say hết mình
Mỗi khi đứng trước hoa xinh
Dùng dằng đừng tiếc chút tình bên hoa
Trăm năm trong cõi người ta
Nửa đời buồn khổ nửa là sầu thương


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nâng rượu kề môi uống thật say
Trước hoa chớ tiếc nuối dong dài.
Trong ba vạn sáu ngàn ngày đó
Nửa đủ đau buồn, nửa đắng cay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Xuân Thặng

Cầm rượu nên say ngay ngất ngư,
Trước hoa nở, rụng tiếc chi chừ!
Ví như cả quãng đời ta ấy,
Nửa buồn thương, một nửa tâm tư!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nâng chén hãy nên say luý tuý
Trước hoa đừng tiếc tạm dừng lâu
Trăm năm tính lại chia hai nửa
Một nửa bi ai một nửa sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã nâng chén phải say be bét
Đứng trước hoa đừng tiếc ngắm lâu
Trăm năm nào có gì đâu
Nửa thì buồn khổ, nửa sầu thương ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rượu lên nâng chén cứ say nhầu,
Đứng trước hoa đừng tiếc ngắm lâu.
Ba vạn sáu ngàn ngày ở đó,
Khổ thân một nửa nửa sầu đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời