柳絕句

數樹新開翠影齊,
倚風情態被春迷。
依依故國樊川恨,
半掩村橋半掩溪。

 

Liễu tuyệt cú

Sổ thụ tân khai thuý ảnh tề,
Ỷ phong tình thái bị xuân mê.
Y y cố quốc Phàn Xuyên hận,
Bán yểm thôn kiều bán yểm khê.

 

Dịch nghĩa

Vài cây liễu vừa ra lá non, màu xanh biếc đồng đều,
Phất phơ trước gió xuân làm ta say mê.
Chạnh nhớ liễu nơi quê nội Phàn Xuyên cũng vậy,
Liễu xanh nửa che cây cầu quê, nửa che dòng suối.


Phàn Xuyên là quê nội của tác giả, ở phía nam kinh thành Trường An, cách hơn 30 dặm. Cuối đời, khi từ Hồ Châu về kinh đô làm việc, ông cư ngụ tại đây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vài cây ra lá ngát xanh đều
Trong gió xuân lay cảnh dễ yêu
Nom tựa Phàn Xuyên quê nội cũ
Nửa che con suối, nửa che cầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liễu non trổ lá xanh xanh biếc
Phơ phất hơi xuân dạ mẫn mê
Tự hận Phàn Xuyên nơi đất cũ
Nửa che dòng suối nửa cầu quê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu non xanh biếc đồng đều,
Phất phơ trước gió xuân về ta mê.
Phàn Xuyên nhớ liễu nội quê,
Liễu xanh cầu khuất vừa che suối, dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mấy cây mới trổ đều ánh biếc
Tựa gió dáng tình xuân bị mê
Dằng dặc Phàn Xuyên hận xứ cũ
Nửa che cầu xóm nửa dòng khe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời