Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2007 06:54

洛中其二

風吹柳帶搖晴綠,
蝶繞花枝戀暖香。
多把芳菲泛春酒,
直教愁色對愁腸。

 

Lạc Trung kỳ 2

Phong xuy liễu đới dao tình lục,
Điệp nhiễu hoa chi luyến noãn hương.
Đa bả phương phi phiếm xuân tửu,
Trực giao sầu sắc đối sầu trường.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bờ liễu gió thổi qua gợn lục
Bướm vờn hoa thôi thúc hương thơm
Nâng ly hoa nổi bồng bềnh
Màu phai ấy có sầu hơn lòng này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gió đưa liễu nẩy tạnh xanh màu,
Bướm lượn nhành hoa hương ấm trao.
Tươi rói rượu xuân nâng chén mãi,
Sắc sầu như đã thấm lòng sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Gió đưa liễu thắm men tình,
Bướm hoa lưu luyến vờn quanh hương nồng.
Rượu xuân thơm ngát bềnh bồng,
Sầu trông cảnh ấy khiến lòng thêm đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió đưa bờ liễu gợn xanh xanh
Bướm giỡn cành hoa luyến nụ hồng
Nâng chén rượu xuân ngời vẻ biếc
So chi sầu sắc với sầu lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió thổi liễu trong trời ráo tạnh
Bướm quanh hoa cầu cạnh mùi hương
Ai nâng ly rượu thơm nồng
Cảnh buồn đối trước lòng buồn não thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Gió thổi liễu xanh cảnh quạnh hiu
Bướm vờn hoa thắm luyến hương yêu.
Rượu xuân nâng chén thơm lan toả
Đối cảnh sầu lòng cảm ứng theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió đưa rặng liễu tạnh xanh màu,
Bướm giỡn cành hoa hương ấm vào.
Nâng chén rượu xuân thơm phảng phất,
So chi buồn cảnh với lòng đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Gió thổi liễu xanh lay nắng hửng
Nhành hoa hương ấm bướm yêu vờn
Xuân nhiều thơm ngát nổi trên rượu
Hãy để sắc buồn đối dạ buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời