Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2007 06:54

洛中其一

柳動晴風拂路塵,
年年宮闕鎖濃春。
一從翠輦無巡幸,
老卻蛾眉幾許人。

 

Lạc Trung kỳ 1

Liễu động tình phong phất lộ trần,
Niên niên cung khuyết toả nùng xuân.
Nhất tòng thuý liễn vô tuần hạnh,
Lão khước nga mi kỷ hử nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Phẩy bụi đường liễu rung gió lặng
Bao năm xuân khoá chặt trong cung
Xe vua không đến tương phùng
Mày ngài mấy kẻ tránh không tuổi già

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Gió lặng dương lay bụi lộ dài,
Đậm hương, năm tháng khoá xuân đài.
Xe vua lần ấy không lâm hạnh,
Mày liễu thôi già hẹn mấy ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió lặng cành lay quét bụi đường
Năm năm cung khuyết khoá làn hương
Một lần xe thuý xuôi không gặp
Tàn tạ mày hoa mấy xót thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió tạnh ráo liễu lay bụi quét
Năm lại năm cung khuyết khoá xuân
Xe vua mỗi độ không lăn
Mày ngài bao kẻ tuổi dần già đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Bụi đường liễu phất gió ngừng rơi
Năm tháng cung xuân khoá kín rồi.
Tuần thú xe vua không quá độ
mày ngài chẳng lão có bao người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu động gió lay quét bụi đường,
Bao năm cung khuyết khoá xuân hương.
Một lần xe thuý không may gặp,
Mấy kẻ mày ngài già khỏi vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Gió nắng liễu lay phẩy bụi đường
Năm năm cung điện khoá xuân nồng
Từ khi xe biếc không ân sủng
Mấy kẻ mày ngài già tránh không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời