Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: Lạc Dương (12)

Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2006 07:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/12/2006 07:28

洛陽長句其二

天漢東穿白玉京,
日華浮動翠光生。
橋邊遊女佩環委,
波底上陽金碧明。
月鎖名園孤鶴唳,
川酣秋夢鑿龍聲。
連昌繡嶺行宮在,
玉輦何時父老迎。

 

Lạc Dương trường cú kỳ 2

Thiên Hán đông xuyên bạch ngọc kinh,
Nhật hoa phù động thuý quang sinh.
Kiều biên du nữ bội hoàn uỷ,
Ba để Thượng Dương kim bích minh.
Nguyệt toả danh viên cô hạc lệ,
Xuyên hàm thu mộng tạc long thanh.
Liên xương tú lĩnh hành cung tại,
Ngọc liễn hà thời phụ lão nghinh.

 

Dịch nghĩa

Dải Ngân Hà xuyên qua phía đông làm kinh động sao Bạch Ngọc
Hoa nắng bập bềnh phát sinh ánh sáng xanh
Thiếu nữ đeo vòng ngọc dịu dàng đến bên cầu
Sóng (mắt) đánh đến cung Thượng Dương làm sáng rở huy hoàng
Trăng khoá vườn thượng uyển khiến con hạc cô đơn kêu lên
Sông say cơn mộng mùa thu réo lên như tiếng ngân của rồng
Ở nơi hành cung núi đồi như gấm thêu thời hưng thịnh
Xe ngọc (hoàn hương) khi nào mới có được để các phụ lão nghênh đón?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngân  hà đông hướng động sao Bạch
Hoa nắng bập bềnh ánh sáng choang.
Thiếu nữ viếng cầu đeo ngọc bích
Thượng Dương sóng mắt nét huy hoàng
Vườn xưa trăng chiếu thân cô nhạn
Thu mộng sông reo tựa tiếng rồng.
Đồi núi hành cung thời thịnh đạt
Hồi hương xe ngọc kẻ già trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bạch Ngọc, Ngân Hà xuyên hướng đông,
Lunh linh nắng đẹp sắc xanh lồng.
Bên cầu du nữ ngọc vòng đính,
Sóng đáy Thượng Dương vàng biếc xông.
Trăng toả danh viên rơi lệ hạc,
Suối qua thu mộng tạo âm rồng.
Hành cung đỉnh đẹp sáng liền dãy,
Xe phượng bao giờ, phụ lão trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dòng Ngân chếch nẻo động chòm sao
Hoa nắng lung linh toả thắm màu
Thiếu nữ bên cầu đeo ngọc bội
Cung nhân đáy mắt gợn minh châu
Mộng thu sông nhuộm rồng ngân tiếng
Vườn ngự trăng soi hạc lệ sầu
Núi gấm hành cung phong cảnh đẹp
Xe mây phụ lão đón khi nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dải Ngân hà xuyên sao Bạch ngọc
Mặt trời lên ánh biếc phát ra
Cầu xinh kiều nữ bước qua
Thượng Dương dưới mắt sa hoa biếc vàng
Trăng khoá vườn hạc vang tiếng lẻ
Say mộng thu sông réo tiếng rồng
Hành cung cẩm tú núi sông
Bao giờ phụ lão được nghênh xe về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuyên động Ngân Hà Bạch Ngọc đông,
Bập bềnh hoa nắng sáng xanh lồng.
Bên cầu thiếu nữ đeo vòng ngọc,
Sóng mắt Thượng Dương sáng rở lòng.
Thượng uyển trăng soi vang tiếng hạc,
Sông say thu mộng réo ngân rồng.
Hành cung đồi núi như thêu gấm,
Xe ngọc nào về phụ lão trông?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời