Tan nát giàu sang theo bụi thơm
Vô tình nước chảy cỏ xuân đơm
Gió đông chiều xuống oán chim hót
Hoa rụng trên lầu rơi bóng hồng.