35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
33 bài trả lời: 28 bản dịch, 5 thảo luận
7 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2005 02:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/03/2006 06:00

遣懷

落魄江湖載酒行,
楚腰纖細掌中輕。
十年一覺楊州夢,
贏得青樓薄倖名。

 

Khiển hoài

Lạc phách giang hồ tái tửu hành,
Sở yêu tiêm tế chưởng trung khinh.
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng,
Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh.

 

Dịch nghĩa

Lưu lạc trên giang hồ với khúc nhạc và bầu rượu
Với người con gái lưng thon mảnh mai nhẹ như có thể đứng trên lòng bàn tay
Mười năm chợt tỉnh một giấc mộng Dương Châu
Lại được mang lấy tiếng bạc tình ở chốn thanh lâu


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Lang bạt giang hồ chén chúa anh
Lưng ong gái múa giữa tay mình
Dương Châu chợt tỉnh mười năm mộng
Được tiếng lầu xanh gã bạc tình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Bất chí, giang hồ cùng tửu nhạc
Gái lưng thon đỡ khoác trên tay
Mười năm chợt tỉnh mộng này
Dương Châu, tiếng bạc tình nay vẫn còn!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chở rượu giang hồ lạc phách say
Lưng thon gái Sở nhẹ trong tay
Dương Châu chợt tỉnh mười năm mộng
Tình bạc lầu xanh được tiếng hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Say khướt giang hồ người mất vía
Trong tay gái đẹp thắt eo xinh
Dương Châu tỉnh mộng mười năm chẵn
Được tiếng thanh lâu kẻ bạc tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Giang hồ lạc phách rượu bên lưng
Gái Sở eo ong trải đã từng
Giấc mộng Dương Châu giờ chợt tỉnh
Mười năm được tiếng bạc lầu xanh.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giang hồ với hũ rượu nồng
Trong tay gọn nhẹ lưng ong ôm hoài
Mười năm tỉnh giấc mộng dài
Lầu xanh vang tiếng chê bai bạc tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Chở rượu giang hồ khắp núi sông
Lưng thon gái Sở ấp yêu lòng
Mười năm chợt tỉnh Dương Châu mộng
Chỉ tiếng lầu xanh kẻ bạc lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Sông hồ túi rượu muôn phương
Lưng thon gái Sở nhẹ dường như bông
Mười năm tỉnh giấc mộng hồng
Dương Châu mang tiếng bạc lòng lầu xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khúc hát rượu bầu dạo núi sông,
Với người con gái nhẹ lưng ong.
Dương Châu chợt tỉnh mười năm mộng,
Mang tiếng bạc tình khách má hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồn lạc ngao du với rượu bình
Trong tay người đẹp có eo xinh
Mười năm chợt tỉnh Dương Châu mộng
Được tiếng lầu xanh nhất bạc tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (33 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối