寄遠人

終日求人卜,
回回道好音。
那時離別後,
入夢到如今。

 

Ký viễn nhân

Chung nhật cầu nhân bốc,
Hồi hồi đạo hảo âm.
Na thì ly biệt hậu,
Nhập mộng đáo như câm (kim).

 

Dịch nghĩa

Ngày nào cũng nhờ thày bói quẻ,
Thày nói quẻ tốt, sắp tương phùng.
Rốt cuộc từ ngày chia tay,
Chỉ là mộng ảo cho tới hôm nay.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày nào cũng nhờ thày bói quẻ
Thày nói điềm tốt sẽ gặp nhau
Thế rồi nào thấy gì đâu
Chỉ là mộng ảo âu sầu đến nay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhờ thày bói quẻ hàng ngày,
Thày nói quẻ tốt, sắp bày gặp nhau.
Rốt cuộc có thấy gì đâu,
Chỉ là mộng ảo để sầu tới nay.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời