寄揚州韓綽判官

青山隱隱水遙遙,
秋盡江南草未凋。
二十四橋明月夜,
玉人何處教吹簫。

 

Ký Dương Châu Hàn Xước phán quan

Thanh sơn ẩn ẩn thuỷ điều điều,
Thu tận Giang Nam thảo vị điêu.
Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ,
Ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu.

 

Dịch nghĩa

Núi xanh mờ mờ nước xa xa,
Giang Nam cuối thu cỏ còn chưa xơ xác.
Tại cầu Nhị thập tứ đêm trăng sáng,
Người đẹp biết ở đâu nhờ dạy thổi sáo.


Dương Châu giờ là huyện Giang Đô tỉnh Giang Tô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Núi mờ nước chảy xa xôi
Giang Nam cây cỏ tiêu điều về thu
Đêm nay trắng sáng cầu xưa
Mà người dạy sáo bây giờ là đâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ẩn hiện non xanh lộng nước tràn
Giang nam cây cỏ úa thu tàn
Cầu hai mươi bốn đêm trăng sáng
Người ngọc giờ đâu dạy sáo đàn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Non xanh khuất khuất nước mang mang
Thu muộn Giang Nam cỏ úa vàng
Hăm bốn cầu soi đêm nguyệt sáng
Tiêu đâu người ngọc thổi đưa sang?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thấp thoáng non xanh, nước trải đều,
Giang Nam thu hết cỏ tiêu điều.
Cây cầu hăm bốn đêm trăng tỏ,
Người ngọc nơi nào dạy thổi tiêu ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Núi xanh mờ mịt, nước xa vời,
Cây cỏ Giang Nam thu úa sầu.
Hăm bốn cầu xưa còn nguyệt rạng,
Nay người dạy sáo biết nơi đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Núi non sông nước mờ xa,
Giang Nam, thu hết, cỏ hoa úa tàn.
Cầu nằm giãi ánh trăng vàng,
Dạy tiêu, người ngọc giờ đang chốn nào?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non mờ con nước phiêu bồng
Hết thu cỏ úa một vùng Giang Nam
Tiếng tiêu ai vẳng đưa sang
Hai mươi bốn chiếc cầu vàng trăng soi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi xanh ẩn, nước xa xa
Giang Nam thu tận cỏ hoa úa tàn
Cầu Hai mươi bốn, trăng vàng
Người xưa nay dạy sáo đàn nơi đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của 17

Non xanh mờ mịt nước chảy xa
Giang Nam thu vãn cỏ cây già
Cầu hai mươi bốn đêm trăng sáng
Người đẹp nơi nào dạy sáo ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi xanh con nước xa mờ,
Giang Nam cây cỏ thu chưa héo tàn.
Cầu Hồng Diệp sáng trăng vàng,
Người đẹp thổi sáo nhờ nàng ở đâu?

Núi xanh mờ ảo nước xa xa,
Thu tận Giang Nam còn cỏ hoa.
Trăng sáng đêm cầu Nhị thập tứ,
Mỹ nhân dạy sáo đâu tìm ra?

25.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối