Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2013 08:37

和令狐侍禦賞蕙草

尋常詩思巧如春,
又喜幽亭蕙草新。
本是馨香比君子,
繞欄今更為何人?

 

Hoà Lệnh Hồ thị ngự thưởng huệ thảo

Tầm thường thi tứ xảo như xuân,
Hựu hỉ u đình huệ thảo tân.
Bản thị hinh hương tỷ quân tử,
Nhiễu lan kim cánh vị hà nhân?

 

Dịch nghĩa

Ý thơ thì tầm thường mà lại phải miêu tả cái tinh tế của mùa xuân là những cây cỏ huệ
Vốn ưa thích ở nơi âm u của đình tạ lại càng tươi mới
Bản chất là giống thơm hương chẳng khác gì bậc quân tử
Kẻ đứng vòng quanh lan can hiện giờ là những người nào vậy?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Thi tứ thì thật tầm thường
Làm sao miêu tả cho tường ý xuân
Hương thơm huệ thảo thanh tân
Ở nơi đất lạ muôn phần tốt tươi
Bội lan thơm nức hương trời
Giống trang quân tử hơn đời bấy nay
Quanh lan can đứng ở đây
Hiện giờ hỏi những người này là ai?


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tầm thường sao diễn hết màu xuân
Thích vẻ huệ tươi chốn viện đình
Quân tử cùng hoa thơm chẳng khác
Ngoài vòng nay được mấy ai chăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ý thơ tươi như xuân dáng vẻ
Lại vui vì huệ cỏ mới đơm
Ví von quân tử hương thơm
Nay người quanh quẩn lan can ai là?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tầm thường sao tả hết mùa xuân,
Vốn thích vẻ tươi nơi cỏ sân.
Bản chất thơm hương người quân tử,
Ai nay đứng đó quanh lan can?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tầm thường thi tứ xuân tinh diệu
Đình tối lại mừng huệ thảo tươi
Quân tử như hoa thơm ngát toả
Lan can quanh quẩn nay vì ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời