Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 15:30

有感

宛溪垂柳最長枝,
曾被春風盡日吹。
不堪攀折猶堪看,
陌上少年來自遲。

 

Hữu cảm

Uyển Khê thuỳ liễu tối trường chi,
Tằng bị xuân phong tận nhật xuy.
Bất kham phan chiết do kham khán,
Mạch thượng thiếu niên lai tự trì.

 

Dịch nghĩa

Những cây thuỳ liễu dọc theo suối Uyển Khê có những cành thật là dài
Từng đã bị gió xuân thôit qua suốt ngày đêm
Không thể vin cành để bẻ, mà chỉ đáng để ngắm nhìn mà thôi
Những chàng thiếu niên trên đường sao mà tới chậm đến thế


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Thuỳ liễu bên dòng Uyển Khê
Lá xanh, cành biếc, lê thê trải dài
Cành xanh chỉ để ngắm thôi
Mà không vin đặng để rồi bẻ chơi
Sao chàng trai trẻ kia ơi
Trên đường chậm trễ tới nơi muộn mằn


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thuỳ liễu Uyển Khê nhánh thật dài
gió xuân từng thổi suốt đêm ngày.
Chẳng đành vin bẻ còn dành ngắm
Bọn trẻ trên đường chậm đến đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liễu xanh suối Uyển cành tha thước
Thổi suốt ngày đêm ngọn gió xuân
Chỉ ngắm nhìn thôi đừng bẻ cánh
Trên đường trai trẻ chậm dời chân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu Uyển Khê cành dài buông rủ
Suốt ngày đêm bị gió thổi hoài
Để xem không nỡ bẻ chơi
May mà bọn trẻ tới nơi muộn màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuỳ liễu Uyển Khê cành thật dài,
Gió xuân từng lướt suốt đêm ngày.
Chỉ nên đứng ngắm không đành bẻ,
Sao chậm thiếu niên tới chốn này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Uyển Khê liễu rủ cành dài nhất
Từng bị gió xuân thổi suốt ngày
Vịn bẻ chẳng nên còn để ngắm
Trên đường chàng trẻ đến chậm thay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời