Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 17:21

江上逢友人

故國歸人酒一杯,
暫停蘭棹共裴回。
村連三峽暮雲起,
潮送九江寒雨來。
已作相如投賦計,
還憑殷浩寄書回。
到時若見東籬菊,
為問經霜幾度開。

 

Giang thượng phùng hữu nhân

Cố quốc quy nhân tửu nhất bôi,
Tạm đình lan trạo cộng bồi hồi.
Thôn liên Tam Giáp mộ vân khởi,
Triều tống Cửu Giang hàn vũ lai.
Dĩ tác Tương Như đầu phú kế,
Hoàn bằng Ân Hạo ký thư hồi.
Đáo thời nhược kiến đông ly cúc,
Vi vấn kinh sương kỷ độ khai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rượu nâng ly người về nước cũ
Tạm dừng chèo vui thú bên nhau
Mây chiều Tam Giáp, thôn sầu
Cửu Giang triều lạnh theo nhau mưa về
Giống Tương Như sẵn đề làm phú
Gửi thư cùng Ân Hạo, thư hoàn
Khi nào gặp cúc rào đông
Hỏi qua mấy độ sương nồng hoa khai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quê cũ về đây rượu một bầu
Dừng chèo tạm gặp có bao lâu.
Mây chiều Tam Giáp liền thôn vắng
Mưa lạnh Cửu Giang nổi sóng sầu.
Làm giống Tương Như đề phú trước
Cầm bằng Ân Hạo trả thư sau.
Khi nào thấy cúc tàn đông úa
Hỏi mấy lần sương vẫn nở sao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Quê cũ người về, rượu chén thôi,
Chèo lan tạm gát, thảy bùi ngùi.
Mây chiều Tam Giáp liền sông nổi,
Mưa lạnh Cửu Giang tiếp sóng nhồi.
Lại giống Tương Như làm phú sẵn,
Còn như Ân Hạo nhận thư hồi.
Dậu đông hoa cúc bao giờ ngắm,
Hoa nở sương giăng mấy độ rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nước cũ người về vui chén thôi,
Chèo lan tạm gát thật bồi hồi.
Xóm liền Tam Giáp mây chiều nổi,
Triều dậy Cửu Giang mưa lạnh rơi!
Theo kế Tương Như đề phú sẵn,
Trọn gương Ân Hạo gởi thư hồi.
Tới khi thấy được rào đông cúc,
Hỏi nở nhờ sương mấy lược rồi ?!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước cũ người về chén rượu mừng
Chèo lan gát mái nỗi niềm dâng
Thôn chiều Tam Giáp mây man mác
CHiều tối Cửu Giang nước lạnh lùng
Kế học Tương Như đề phú sẵn
Gương theo Ân Hạo gởi thơ mừng
Rào đông hoa cúc sao chưa thấy
Trải mấy mùa sương thắm nụ bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người về quê cũ nâng ly rượu
Tạm dừng chèo nhưng vẫn dùng dằng
Mây chiều Tam Giác giăng giăng
Cơn mưa lạnh tới Cửu Giang nước dòng
Đã làm phú giống Tương Như kế
Còn nhờ Ân Hạo ký thư hồi
Khi bờ rào cúc tới coi
Hỏi trong sương khói hoa khai mấy lần?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước cũ về đây một chén thôi,
Dừng chèo gác mái thật bồi hồi.
Mây bay Tam Giáp liền thôn vắng
Sóng tiễn Cửu Giang mưa lạnh trôi.
Theo cách Tương Như đề phú trước,
Cầm bằng Ân Hạo gửi thư hồi.
Nếu như thấy cúc tàn đông úa,
Sao chịu mấy sương vẫn nở rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời