Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2013 21:29

宮詞其一

蟬翼輕綃傅體紅,
玉膚如醉向春風。
深宮鎖閉猶疑惑,
更取丹沙試辟宮。

 

Cung từ kỳ 1

Thiền dực khinh tiêu phó thể hồng,
Ngọc phu như tuý hướng xuân phong.
Thâm cung toả bế do nghi hoặc,
Cánh thủ đơn sa thí tịch cung.

 

Dịch nghĩa

Lụa quý mỏng như cánh ve sầu ôm trọn tấm thân hồng hào
Da thịt như ngọc trắng như say như tỉnh hướng đón gió xuân
Trong cung sâu, mọi cửa đều khoá chặt, như là nghi ngờ sẽ có những tình cảm không lường
Nên phải lấy những viên đơn sa để thử xem phận lãnh cung ra sao

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Lụa quý mỏng tựa cánh ve
Mịn màng ôm trọn phủ che thân ngà
Mơn man say tỉnh la đà
Gió xuân ve vuốt thịt da thơm nồng
Then cài cửa khoá thâm cung
Những là nghi hoặc tấc lòng riêng tây
Phải chi lấy viên đơn này
Thử xem thân phận chốn này lãnh cung


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lụa mỏng cánh ve ủ vóc hồng
Da ngà say tỉnh ngóng hương xuân
Cung sâu khoá kín còn nghi hoặc
Đành mượn đơn sa đổi lãnh cung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lụa cánh ve thân hồng ôm trọn
Da thịt như ngọc đón gió xuân
Cung sâu khoá kín mấy lần
Bị nghi nên lấy thuốc đan thử thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Ôm ấp thân hồng lụa cánh ve
Gió xuân da ngọc vuốt say mê.
Cung sâu khoá kín còn nghi hoặc
Cầm thử đan sa để hết ngờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lụa mỏng cánh ve ôm vóc hồng,
Da như ngọc trắng gió xuân lồng.
Cung sâu, cửa khoá vì nghi hoặc,
Phải lấy đơn sa thử lãnh cung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cánh ve lụa mỏng phô mình đỏ
Da ngọc như say hướng gió xuân
Cung cấm còn nghờ nên khoá chặt
Hãy lấy đan sa thử sáng tân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời