Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 25/05/2021 23:32

朱坡絕句其三

乳肥春洞生鵝管,
沼避回岩勢犬牙。
自笑卷懷頭角縮,
歸盤煙磴恰如蝸。

 

Chu Pha tuyệt cú kỳ 3

Nhũ phì xuân động sinh nga quản,
Chiểu tỵ hồi nham thế khuyển nha.
Tự tiếu quyển hoài đầu giác súc,
Quy bàn yên đặng kháp như oa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Động xuân vú béo mọc lông ngỗng
Quanh đá tránh ao răng chó chen
Cuốn bụng rụt sừng cười tự thấy
Bàn quay bậc khói hợp như sên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chu Pha tuyệt cú tam thủ kỳ tam

**
Lại có thêm vài ý kiến thô thiển về bài Chu Pha tuyệt cú của thi nhân Đỗ Mục.
Nhũ乳: chỉ thạch chung nhũ石鍾乳 (vú bằng đá).
Nước dịch trong đá núi tiết ra tạo thành thạch nhũ, trong và rỗng, sáng đẹp nhẹ nhàng như lông ngỗng (nga quản鵝管).
Hồi nham回巖: bờ đá núi nhô ra không đều nhau như răng chó (khuyển nha犬牙).
Câu ba câu bốn tác giả tự cười mình giống con ốc, bụng cuộn lại, đầu co rút vào trong vỏ bằng sừng, khi bò cuộn lại trườn mình tới trước, nếu gặp trở ngại hoặc sợ hãi thì rụt đầu so cổ lại nấp trong vỏ.
Bàn盤: tức bàn hành:盤行, cách đi (bò) của con ốc.
Yên đặng烟磴: bờ đá mây phủ, khiến chúng ta nghĩ đến đường mây (đường công danh) gập ghềnh như những bờ đá.
Nói chung bài nầy tác giả tự cười mình, nghĩ rằng tuy ông ta trong sáng như thạch nhủ nhưng vẫn bị những thế lực gọi là khuyển nha lấn ép, phải co mình rụt cổ thấp kém như loài ốc sên để mong sống còn.
kimthoty
**

14.00
Trả lời