Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 24/05/2021 19:29

朱坡絕句其一

故國池塘倚禦渠,
江城三詔換魚書。
賈生辭賦恨流落,
只向長沙住歲餘。

 

Chu Pha tuyệt cú kỳ 1

Cố quốc trì đường ỷ ngự cừ,
Giang thành tam chiếu hoán ngư thư.
Giả Sinh từ phú hận lưu lạc,
Chỉ hướng Trường Sa trú tuế dư.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xứ cũ ao hồ dựa chắn kênh
Bên sông chiếu lệnh đổi ba lần
Giả Sinh từ phú hận lưu lạc
Chỉ ngóng Trường Sa chút tháng năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chu Pha tuyệt cú tam thủ kỳ nhất

**
Rất cám ơn dịch giả đã đăng những bài mới trước nay chưa thấy ai dịch, đó là điều rất đáng trân trọng, mong sẽ được đọc thêm những bài mới khác nữa. Sau đây kimthốty có vài ý kiến thô thiển về bài Chu Pha tuyệt cú tam thủ kỳ nhất của thi nhân Đỗ Mục như sau.
Câu đầu nói về vị trí địa lý của Chu Pha朱坡, cố hương của nhà thơ Đỗ Mục, nay nằm phía nam Trường An 40 dặm gần chùa Hoa Nghiêm華嚴寺, có bờ đê, có ngòi nước chảy, phong cảnh xinh đẹp.
Câu hai cho biết Đỗ Mục đã được 3 lần nhận chiếu đi làm thứ sử 3 nơi khác nhau đều nằm cạnh sông. Đó là Hoàng Châu黄州, Trì Châu池州 và Mục Châu睦州.
Ngư thư魚書: ngư phù (phù hiệu hình con cá) và sắc điệp (công văn sắc lệnh của triều đình) thời Đường bổ thứ sử đi trấn nhậm tại địa phương mang theo để trình lên quan trưởng tại tỉnh hoặc phủ.
Câu ba tác giả muốn nói tâm trạng của ông giống như Giả Nghị賈誼 thời Tiền Hán, tuy văn chương thi phú giỏi nhưng vì chính trực nên bị sàm tấu, phải đày đi Trường Sa, lưu lạc xuống Giang Nam. Về sau Hán Văn Đế biết chuyện xét lại nên mới gọi về Trường An. Đỗ Mục cũng mang nỗi hận bị trích đi xa quê  rất nhiều năm không về được nên bài thơ trên đã cho chúng ta biết tình cảnh của ông.
Vài dòng nông cạn, mong TV, dịch giả cùng diễn đàn đọc qua rồi bỏ.
**

Chưa có đánh giá nào
Trả lời