Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2013 22:00

汴人舟行答張祜

千萬長河共使船,
聽君詩句倍愴然。
春風野岸名花發,
一道帆檣畫柳煙。

 

Biện nhân chu hành đáp Trương Hỗ

Thiên vạn trường hà cộng sử thuyền,
Thính quân thi cú bội sảng nhiên.
Xuân phong dã ngạn danh hoa phát,
Nhất đạo phàm tường hoạ liễu yên.

 

Dịch nghĩa

Ngàn vạn dặm sông dài, mọi người đều phải dùng thuyền cả thôi
Nghe những câu thơ của bác mà trong lòng dồn dập bao nhiêu buồn chán
Gió xuân thổi qua những bờ sông hoang vắng, khiến cho những bông hoa nổi tiếng nở rực rỡ
Thẳng một cánh buồm, trên những cột buồm như cùng với những cây liễu trong khói sương ven sông thành một bức tranh


Biện: sông thường gọi là Biện Hà. Trước thường gọi Khai Phong là Biện Lương, tỉnh Hà Nam gọi là Biện Tỉnh, đều vì có sông Biện chảy qua. Biện Châu thời Xuân Thu thuộc nước Trịnh, sang Chiến Quốc là kinh đô của Nguỵ, Đông Nguỵ gọi là Lương Châu, Bắc Nguỵ đổi là Biện Châu. Nhà Lương lấy làm kinh đô, đổi làm phủ Khai Phong, hiệu Đông Đô. Đến nhà Kim, kinh đô chuyển về Thượng Kinh, đất Yên, gọi là Bắc Kinh, cải Khai Phong thành Nam Kinh (tức thành phố Khai Phong thuộc Hà Nam ngày nay). "Biện nhân chu hành" có thể hiểu là: Đỗ Mục đi thuyền trên sông Biện Hà, cũng có thể hiểu là đi thuyền của một người đất Biện, người Hà Nam, có thể trên sông Biện Hà, mà cũng có thể không phải sông Biện Hà, nhưng nếu thế phải là người Biện Hà. Rắc rối, nhưng phải hiểu như vậy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Sông dài nên phải đi thuyền
Nghe thơ bác đọc, lòng phiền não thay
Bên sông rực rỡ hoa đầy
Khói sương bảng lảng, liễu bay đôi bờ
Cánh buồm no gió phởn phơ
Bức tranh cảnh đẹp như thơ bên trời


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đi lại thuyền sông vạn dặm trường
Nghe thơ bác đọc lắm đau thương.
Gió xuân bờ vắng hoa đơm nở
Bức họa liễu buồm lẫn khói sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông dài ngàn dặm phải đi thuyền
Thơ bác nghe qua chợt thấy buồn
Bờ vắng gió xuân hoa nở rợp
Khói sương nhành liễu cánh buồm dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phải dùng thuyền trên sông ngàn dặm
Nghe thơ ông lòng đậm sầu thương
Gió xuân thổi, hoa đơm bông
Như tranh buồm liễu khói vương tuyệt vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngàn dặm sông dài, thuyền vượt luôn,
Nghe thơ của bác chất lòng buồn.
Gió xuân hoa nở bờ sông vắng,
Tranh vẽ liễu sương sông cánh buồm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sông dài vạn dặm thảy dùng thuyền
Nghe tiếng thơ anh bội xót thương
Bờ nội gió xuân hoa đẹp nở
Liễu sương tranh vẽ cột buồm căng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời