15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: biên tái (189)

Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 15:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/04/2024 21:17

邊上聞笳其三

胡雛吹笛上高臺,
寒雁驚飛去不回。
盡日春風吹不散,
只應分付客愁來。

 

Biên thượng văn già kỳ 3

Hồ sồ xuy địch thướng cao đài,
Hàn nhạn kinh phi khứ bất hồi.
Tận nhật xuân phong xuy bất tản,
Chích ưng phân phó khách sầu lai.

 

Dịch nghĩa

Chàng trai trẻ người Hồ, lên lầu canh cao thổi địch
Gặp lạnh, những con nhạn kinh sợ bay đi không ngoảnh đầu lại
Suốt ngày gió xuân thổi không lúc nào ngừng nghỉ
Như chỉ muốn chia nỗi sầu cho những người lính

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Người lính Hồ lên lầu cao
Nâng chiếc kèn lá thổi vào nhớ nhung
Nhạn kia như sợ lạnh lùng
Thảy đều cất cánh bay tung không về
Gió xuân lộng thổi tứ bề
Như cùng người linh xẻ chia nỗi sầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lính Hồ trẻ thổi địch đài cao
Nhạn lạnh sợ bay chẳng trở đầu.
Suốt buổi gió xuân reo chẳng dứt
Như cùng chia xẻ khách sầu đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lính Hồ thổi sáo bước lầu cao
Nhạn lạnh sợ bay chẳng ngoảnh đầu
Suốt buổi gió xuân không ngớt thổi
Cùng ai chia bớt nỗi u sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặc Hồ trẻ lên cao thổi sáo
Nhạn sợ bay không ngoái đầu trông
Suốt ngày gió thổi không ngừng
Chỉ như chia bớt khách lòng sầu bi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trai Hồ, thổi địch lên lầu cao,
Gặp lạnh nhạn bay sợ ngoảnh đầu.
Suốt buổi gió xuân không chịu nghỉ,
Muốn chia cùng lính bớt nổi sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trẻ Hồ thổi sáo lên đài cao
Nhạn lạnh sợ bay mất chẳng về
Ngày suốt gió xuân thổi chẳng dứt
Chỉ mong san sẻ với khách sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời